Nasza Oferta

PROJEKTY BUDOWLANE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Oferujemy wykonanie indywidualnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych. Tematem takiego projektu może być zarówno budowa nowego domu, jak i przebudowa lub modernizacja domu, który już istnieje.
Podstawowy zakres projektu budowlanego jest określony spełnieniem celu, jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
W skład projektu budowlanego wchodzą projekty branżowe:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt budowlany architektoniczny
 • Projekt budowlany konstrukcyjny
 • Projekt budowlany instalacji sanitarnych
 • Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTY WYKONAWCZE

Oferujemy wykonanie wszelkich Projektów wykonawczych, takich jak:

 • projekty detali architektonicznych budynku
 • projekty elementów konstrukcyjnych budynku
 • projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
 • rozwiązania wszystkich innych szczegółów niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót

ADAPTACJE I OPTYMALIZACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Oferujemy wykonanie adaptacji projektów typowych domów jednorodzinnych, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę.
Proponujemy także wykonanie optymalizacji projektu typowego, dzięki której dom będzie lepiej przystosowany do oczekiwań Inwestora.

SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

Oferujemy wykonanie rzetelnych opracowań:

 • "Projektowana charakterystyka energetyczna budynku PCHE"
 • "Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ŚCHE"

NADZORY INWESTORSKIE

Oferujemy wykonywanie czynności Inspektora nadzoru dla każdego rodzaju robót przy budowie domu.
Wykonując powierzone zadania dążymy do zapewnienia zgodności wykonywanych robót z Projektem i zasadami sztuki budowlanej.
Służymy także doradztwem Inwestorowi przy podejmowaniu optymalnych decyzji w trakcie prowadzonej inwestycji.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Oferujemy pomoc Inwestorowi świadcząc nasze usługi na każdym etapie Inwestycji.
Opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu, w oparciu o Projekt budowlany i istniejące warunki na działce budowlanej, możemy podjąć się opracowania budżetu Inwestycji, a następnie zapewnić przygotowanie i przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których powstanie dom energooszczędny kosztujący nie więcej niż to założono w budżecie.

KONCEPCJA NASZYCH OPRACOWAŃ

W tym miejscu prezentujemy nasze poglądy o kształcie i szczegółach naszych opracowań.

Naszą ambicją jest tworzenie dobrych projektów budowlanych domów jednorodzinnych. Taki dom powinien:

 • spełniać oczekiwania Inwestora
 • zapewniać wysoki komfort użytkowania
 • spełniać kryteria domu energooszczędnego
 • koszt jego budowy powinien być zgodny z założeniami Inwestora

Jednym z podstawowych wskaźników określających budynek, jest jego charakterystyka energetyczna.

W dobie rosnących cen nośników energii, koszty jakie trzeba ponieść na użytkowanie budynku stają się czynnikiem, który w dużym stopniu określa jego wartość rynkową.

Przy planowaniu domu celowe jest przeprowadzenie obliczeń jego projektowanej charakterystyki energetycznej PCHE. Na bazie tych obliczeń można oszacować koszty i efekty robót poprawiających energooszczędność budynku.

Z kolei przy zakupie domu lub mieszkania na rynku wtórnym, warto zapoznać się z jego świadectwem charakterystyki energetycznej ŚCHE, gdyż na jego podstawie będzie można oszacować koszty jego utrzymania.

Dla obliczeń charakterystyki energetycznej należy uwzględnić sposób wykonania wszystkich elementów budynku, które mają wpływ na ilość energii potrzebnej dla użytkowania budynku. Te elementy to : położenie budynku i wymiary jego przegród zewnętrznych, sposób i jakość ocieplenia ścian, dachów i podłóg, rodzaj i sposób zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej, rodzaj wentylacji w budynku, sposób ogrzewania budynku i inne.

Rzetelne obliczenia wymagają poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na ich sporządzenie.

Na rynku niestety funkcjonują także podróbki świadectw energetycznych budynku, które z powodu ich nierzetelnego wykonania, nie przedstawiają prawdziwych informacji o właściwościach energetycznych budynku.

Dla osiągnięcia celu, jakim jest budowa domu, w którym koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem są bardzo niskie, a komfort użytkowania jest bardzo wysoki, niezbędne jest wdrożenie szeregu uzupełniających się rozwiązań technologicznych.

Podstawowe zagadnienia do opracowania to :

 • szczegóły ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych
 • szczegóły ocieplenia dachów i poddaszy
 • szczegóły ocieplenia podłóg na gruncie i stropów piwnic nieogrzewanych
 • dobór stolarki okiennej i drzwiowej oraz szczegóły jej montażu
 • ograniczenie strat ciepła przez wentylację
 • dobór indywidualnych źródeł ciepła dla budynku

Przed przyjęciem poszczególnych rozwiązań warto przeprowadzić analizę kosztów i efektów finansowych z ich wprowadzenia.
Obok rozwiązań, których opłacalność jest oczywista, są rozwiązania, których wprowadzenie wprawdzie przybliża budynek do kryteriów domu pasywnego, ale zwrotu nakładów można oczekiwać po kilkunastu, a nawet więcej latach.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, następnym etapem inwestycji jest jej szeroko rozumiane przygotowanie.

Aby następny etap inwestycji, jakim jest realizacja robót budowlanych przebiegał sprawnie, a budżet był pod kontrolą, wskazane jest :

 • przeprowadzenie optymalizacji projektu pod względem kosztów budowy i sprawnego wykonawstwa
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót
 • opracowanie budżetu inwestycji
 • przeprowadzenie ofertowania i wyboru wykonawców robót i dostawców materiałów

Świadomy Inwestor powinien wiedzieć, jak wiele szczegółów wykonawczych trzeba ustalić dla wybudowania domu energooszczędnego.
Te rozwiązania to szeroko pojęte projekty wykonawcze. Pod tym pojęciem można rozumieć zarówno ustalenie ilości i sposobu ułożenia zbrojenia w stropie żelbetowym, rozwiązania szczegółu montażu drzwi tarasowych, jak i rodzaju, koloru i producenta farb do malowania poszczególnych pomieszczeń.
Część tych rozwiązań musi zaprojektować Projektant o odpowiedniej specjalności, inne rozwiązuje Inspektor nadzoru, jeszcze inne w praktyce rozwiązuje sam Wykonawca, z czego Inwestor czasami nie do końca zdaje sobie sprawę.
My uważamy, że rozwiązanie każdego takiego szczegółu warto przewidzieć jeszcze przed rozpoczęciem robót, i leży to w interesie Inwestora.

Dzięki dobrze opracowanym projektom wykonawczym można oczekiwać, że :

 • koszty wykonania poszczególnych robót będą optymalne dla osiągniętych efektów
 • będzie możliwe ofertowanie i wybór wykonawców robót, i dostawców materiałów, co powinno przełożyć się na oszczędności w budżecie inwestycji
 • budżet inwestycji będzie pod stałą kontrolą  
 • powstanie budynek energooszczędny, odporny na wpływ czynników atmosferycznych i wody gruntowej, oraz zapewniający komfort jego użytkownikom  
 • roboty budowlane będą prowadzone sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie Projektu budowlanego.

Elementem projektu wykonawczego jest pomoc Inwestorowi w decyzji o wyborze konkretnych urządzeń i materiałów, poprzez wskazanie sprawdzonych rozwiązań.

Z reguły projekty typowe budynków wymagają ich dopracowania, zarówno dla spełnienia wymogów formalnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, jak i pod kątem dopasowania do oczekiwań Inwestora.

Celem tych działań jest :

 • sporządzenie Projektu zagospodarowania terenu działki, stanowiącego część Projektu budowlanego
 • dopasowanie budynku do warunków istniejących na danej działce budowlanej
 • racjonalizacja ilości robót ziemnych
 • zaproponowanie zmian do projektu budowlanego, które spowodują lepsze spełnienie oczekiwań Inwestora
 • zaproponowanie rozwiązań zmniejszających koszty budowy
 • opracowanie projektów wykonawczych

W interesie Inwestora leży zapewnienie kontroli prawidłowości wykonywanych robót, szczególnie tych ulegających zakryciu.

Nawet najlepiej zaprojektowane i przygotowane roboty budowlane mogą nie spełnić oczekiwanych efektów wskutek banalnych błędów, takich jak :

 • niewystarczające przeszkolenie pracowników wykonujących roboty
 • wykonywanie robót przy użyciu niewłaściwych materiałów
 • nieodpowiednia kolejność wykonywania robót

Takim zdarzeniom powinien zapobiegać inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru powinien także umieć podejmować trafne decyzje co do szczegółów wykonawczych robót.

Na realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem i na uzgodnionych warunkach, powinno zależeć zarówno Inwestorowi jak i solidnemu Wykonawcy.

O Mnie

Dzień dobry

Nazywam się Dariusz Wiktorko. Mieszkam w Gdańsku.

Jestem inżynierem budowlanym i w swoim zawodzie pracuję od 1989 roku.

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W trakcie mojej działalności zawodowej pracowałem przy przygotowaniu i wykonawstwie dużych inwestycji mieszkaniowych, realizowanych przez wiodące trójmiejskie firmy deweloperskie, a także świadcząc kompleksowe usługi dla inwestorów indywidualnych.

Przy tych inwestycjach poznałem specjalistów budowlanych – inżynierów kierujących robotami, inspektorów nadzoru, projektantów, a także wykonawców robót z każdej branży.

Z wieloma z nich utrzymuję stały kontakt i wspólnie tworzymy zespół, gotowy podjąć się przygotowania i realizacji każdej inwestycji budowlanej. Dlatego na stronie posługuję się formą MY.

telefon:

+48 601 076 604

e-mail:

biuro@anprojekt.eu

Moje realizacje i referencje

Remont i modernizacja domu jednorodzinnego w Gdyni przy ul.Chwarznieńskiej - Projektant, Kierownik budowy

Remont restauracji COCO w centrum GEMINI w Gdyni - Projektant, Kierownik budowy

Budynki HORYZONT w Gdańsku przy ul. Obr. Wybrzeża - Przygotowanie inwestycji, Inspektor nadzoru

Remont i modernizacja hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych firmy AN-ELEC w Gdyni przy ul. Hutniczej 40 - Projektant, Kierownik budowy

Osiedle domów jednorodzinnych w Juszkowie k/Pruszcza Gd. - Przygotowanie inwestycji, Inspektor nadzoru

Osiedle domów jednorodzinnych MIŁE w Gdańsku - Przygotowanie inwestycji, Inspektor nadzoru

Termomodernizacja budynku MORPAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229 - Inspektor nadzoru

Budynek w Gdyni przy ul. Placu Kaszubskim - Kierownik budowy

Osiedle domów wielorodzinnych V MOSTÓW w Gdańsku - Kierownik projektu, Kierownik budowy

Budynek WITAWA w Gdyni przy ul. Wielkokackiej - Przygotowanie inwestycji, Inspektor nadzoru stanu surowego, Kierownik budowy stanu wykończeniowego

Budowa domu jednorodzinnego w Gdańsku przy ul. Kołodzieja - Projektant, przygotowanie inwestycji, Kierownik budowy

Przebudowa i modernizacja budynku magazynowego w Gdańsku przy ul. Narwickiej - kierownik robót budowlanych, koordynator robót

Przebudowa 4-kondygnacyjnego budynku jednorodzinnego w Sopocie przy ul. Chrobrego - Kierownik budowy, Koordynator projektu